Oversikt over tilsette/avdeling

Marit Rovik Bjerkestrand
Rektor
71 28 39 20 / 958 91 880
Mone Lund Grønseth
Assisterende rektor
71 28 39 61 / 930 14 720
Kjersti Lyngvær
Kvalitetssikrings leder
71 28 40 32 / 974 62 303