Oversikt over tilsette/avdeling

Erik Brekken
Kompetanse - og næringsdirektør
71 28 03 70 / 481 31 291
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Kariann D. Flovikholm
Kompetansesjef
71 28 03 80 / 901 84 384
Leiing, vidaregåande opplæring og fagskole, politiske utval, utviklingsprosjekt