Oversikt over tilsette/avdeling

Kristin Aasen
Fagarbeider
71 28 39 04 / 928 30 956
Gunhild Ravnum Aspen
Lærer
481 96 572
Ann Elin Bjerkestrand
Adjunkt
71 28 41 07 / 482 35 298
Lærer i norsk, engelsk og samfunnsfag avdeling for Helse- og oppvekstfag ved Kristiansund videregående skole.
Roy Blakstad
Lærer
71 28 39 14 / 415 85 348
Hanne Blomsø
Lærer
958 45 272
Ole Rune Botten
Lærer
71 28 39 28 / 905 47 949
Tomas Bruseth
Fagarbeider
975 52 935
Laila Sivertsen Eikrem
Adjunkt
71 28 39 37 / 938 94 521
Anne Reiten Gilbert
Lærer
416 42 695
Ottar Egil Gjestad
Lærer
71 28 39 55 / 928 35 168
Per Hals
Lærer
71 28 39 66 / 908 83 061
Marian Hansø
Lærer
71 28 39 72 / 411 47 155
Inger Giske Henriksen
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 39 79 / 984 62 023
Jeg er kontaktlærer for klasse 2HA2(Helsearbeiderfaget). Jeg underviser denne klassen i fagene Helse, Kommunikasjon og YFF . Jeg underviser også to klasser på VG1 HO i faget YFF (tema helse)
Ingrid Høgset
Lærer
71 28 39 92
Anders Iversen
Lærer
71 28 39 97 / 926 63 139
Toril Jünge
Adjunkt
71 28 40 05 / 469 13 155
Kristian Kvernen Knudseth
Lærer
414 48 812
Ragnar Gjøten Leithe
Adjunkt
71 28 40 22 / 976 09 657
Hege Agnete Lyder
Lærer
Kristina Lystad
Lærer
71 28 40 91 / 932 56 775
Torild Neergaard
Adjunkt m/tilleggsutdanning
71 28 40 38 / 414 31 106
Carl Henrik Odin
Lærer
71 28 40 44 / 473 67 527
Hans Morten Parelius
Lærer
71 28 40 47 / 910 03 038
Morten Rødahl
OT- rådgiver
71 28 40 60 / 941 45 238
Hanne Hamre Røsand
Lærer
71 28 40 65 / 938 73 948
Jan Terje Sagvik
Fagarbeider
71 28 40 67
Åse E.B. Slatlem
Avdelingsleder
71 28 40 74 / 928 07 582
Vidar Vassgård
Fagarbeider
92 84 42 48 / 928 44 248
Synne Helen Helstad Westad
Lærer
71 28 40 98 / 926 22 140
Harald Øien
Lærer
71 28 41 04 / 932 19 958