Oversikt over tilsette/avdeling

Mona Fluge
Rådgivar
71 28 05 49 / 902 63 672
Regional planlegging innan kulturområdet. Koordinering av arbeid med å hente inn kunnskap og statistikk innan kulturområdet.
Elin Kanck Lorentzen
Prosjektktleiar
71 28 03 28 / 990 27 502
Prosjektleiar for "Ein bit av historia", rådgjevar kunst- og kulturformidling, med spes. ansvar for kompetanse og kulturelle- og kreative næringar.
Sunniva Nerbøvik
Rådgivar tenesteutvikling og digitalisering
71 28 02 14 / 406 01 698
Tenesteutvikling og digitale endringprosessar, koordinering av kulturavdelingas tilskotsportefølje og årlege møteplassar/arena for samhandling og samskaping samt prosjektleiaroppgåver.
Christine Reitan
Assisterande kulturdirektør
71 28 05 70 / 909 98 268