Oversikt over tilsette/avdeling

Ingunn Aagård
Seniorrådgiver
71 28 03 93
Alf Gunnar Furland
Rådgivar
91 35 62 95 / 913 56 295
Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 / 913 78 613
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Lasse Alexander Strømme
Rådgivar
71 28 04 08 / 472 97 607
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.