Oversikt over tilsette/avdeling

Frode Bjerkan
Lærer
71 28 39 21 / 920 39 083
Gunnar Bjerkestrand
Lærer
71 28 40 72
Odd Egil Brandstad
Adjunkt m/tilleggsutdanning
71 28 39 03 / 473 81 190
Ole Ljøen
Lærer
71 28 40 29 / 948 46 310
Eirik Rodlie
Avdelingsleder Yrkessjåførlinja
71 28 40 56 / 908 53 121