Økonomiplan med handlingsprogram og budsjett

Her finn du økonomiplan med handlingsprogram for 2021 - 2024 og med budsjett for 2021. Handlingsprogramma for innsatsområda kultur, kompetanse/verdiskaping og samferdsel er integrert i planen. Planen vart vedtatt på fylkestinget desember 2020.

Dokumenter