Regionale delplanar

Vi utarbeider regionale planar for korleis vi skal møte dei største utfordringane og moglegheitene i fylket framover. Dette er planar som er bestemt i Regional planstrategi (RPS). Regionale planar kan gjelde for heile regionen, delar av regionen eller vere tematisk.

 

 

 

Kontakt