Prosjektet berekraftfylket

Berekraftfylket Møre og Romsdal er eit initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommunen om ei felles regional satsing på berekraft. Prosjektet skal bidra til eit koordinert og metodisk krafttak for å nå FNs berekraftsmål innan 2030.  Å legge til rette for godt samarbeid mellom kommunane i fylket, og mellom kommunane og andre aktørar står sentralt i Berekraftfylket.

Prosjektet har 3 hovudmål: 

  1. Å bygge eit lærande fellesskap mellom kommunane i Møre og Romsdal som styrkar deira evne til heilskapleg og integrert berekraftsarbeid
  2. Å legge til rette for samarbeid mellom kommunane om løysing av felles, identifiserte berekraftsutfordringar i partnarskap med ei bredde av aktørar
  3. Å auke kunnskap om systembaserte og transformative tilnærmingar til berekraftig samfunnsomstilling
Ung kvinne med bærekraftsbokser i skog

Kvifor blei «Berekraftfylket Møre og Romsdal» initiert?

FN lanserte i 2015 dei 17 berekraftsmåla. Måla gir ei felles retning for samfunnsutviklinga i verda. I 2019 kom det nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Berekraftsmåla blei tydeleg vektlagt. Dei skulle vere «det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids største utfordringar». Det blir anslått at 2/3 av berekraftsmåla kan og må løysast lokalt og regionalt. Fylkeskommunar og kommunar blir derfor peika på som nøkkelaktørar for å realisere FNs berekraftsmål i Noreg. Fylkeskommunen har, saman med statleg myndigheit, eit særskilt ansvar for å bistå kommunane i arbeidet med berekraft, og mobilisere ei bredde av aktørar på tvers av sektorar til å jobbe med berekraft.

Kommunane i Møre og Romsdal løfta også sjølv fram eit ønske om samarbeid om arbeid med berekraft gjennom programmet «Møre og Romsdal 2025», som arbeider for betre samarbeid på tvers av forvaltningsnivå i offentleg sektor i fylket. Berekraft blei identifisert som ei av utfordringane kommunar og statlege aktørar framheva som for stor og kompleks til å løyse kvar for seg, der dei ønska eit fylkesdekkande samarbeid.

Også i fylkesplanen for Møre og Romsdal er samarbeid om arbeid med berekraft ei viktig målsetting: «Møre og Romsdal skal utvikle eit tettare og meir forpliktande samarbeid mellom offentlege aktørar, frivilligheit, næringsliv og kulturliv for å følgje opp FN sine berekraftsmål.»

Korleis er satsinga organisert?

Kjernen i Berekraftfylket er samarbeid med og mellom kommunane. Meir spesifikk info om kva vi gjer saman med kommunane kan du lese om her. 

Prosjektet er organisert under programmet Møre og Romsdal 2025, og rapporterer til og deltek i dei ulike foruma i programmet. Du finn informasjon om strukturen på programsida til Møre og Romsdal 2025.

Statsforvaltaren har vore ein viktig støttespelar for å realisere berekraftsfylket, og har mellom anna bidratt med skjønnsmidlar for å støtte satsinga.

Berekraftfylket samarbeider også tett med det nasjonale berekraftsnettverket for kommunesektoren. Nettverket har fleire opne arrangement, mellom anna «berekraftsfredag» kvar siste fredag i månaden. Du finn meir info om nettverket på KS sine nettside.

Berekraftfylket er organisert i seksjon for berekraftig samfunnsutvikling i stab for strategi og styring. Seksjonen utviklar og driv tverrfaglege, regionale utviklingsprosjekt i tråd med fylkesplanen. Satsingane i seksjonen er primært eksternt retta, og deltek i fleire nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekt. 

Seksjonen har ansvar for  

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.