Digi Møre og Romsdal

Logo Digi Møre og Romsdal

 

Digi Møre og Romsdal er eit toårig prosjekt med mål om å etablere eit regionalt samarbeid om digitalisering.

Kommunar står i dag ovanfor fleire felles utfordringar knytt til økonomi og sparetiltak, auka forventningar til tenester, ulik ressurstilgang og ulikt kompetansenivå. Nasjonale, regionale og lokale strategiar gir føringar for korleis digitalisering av offentleg sektor skal gi ein enklare kvardag for innbyggarar, næringsliv og frivillig sektor gjennom betre tenester, meir effektiv ressursbruk og auke av produktiviteten i samfunnet. 

Kommunane i Møre og Romsdal ønsker no å stå saman for å løyse felles utfordringar, samarbeide om auka digitalisering og løfte kompetanse og gjennomføringskraft for å oppnå digital transformasjon / auka digitalisering. Gjennom å dele eksisterande gode løysingar, hente kompetanse og erfaring frå eige og andre fylke, samarbeide om kompetanseheving og innovasjon - vil dette gi oss betre moglegheit til å løyse morgondagens utfordringar i fellesskap.

Alle kommunane i Møre og Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune er deltakarar i prosjektet og er per i dag representert gjennom IKT-samarbeida sine og/eller ein annan representant. Kristiansund er vertskommune for gjennomføring av prosjektet, og prosjektet si arbeidsgruppe består av representantar frå IKT-samarbeida, fylkeskommunen og digitaliseringsansvarlege som representerer nokre kommunar direkte. 

Deltaking i prosjektet sine aktivitetar er frivilleg og Digi Møre og Romsdal ønsker å legge til rette for at alle som ønsker, i ulik grad skal kunne delta og dra nytte av samarbeidet. 

Illustrasjon over organisering av Digi Møre og Romsdal
  1. Deling av gode digitale løysnigar på tvers og samarbeid om desse, gjennom felles prosjektoversikt
  2. Samarbeide med andre regionale digitaliseringssamarbeid gjennom regelmessige samlingar og erfaringsutveksling.
  3. Samarbeide om utrulling av nasjonale ordningar og felleskomponent
  4. Auke felles digital kompetanse gjennom fagspesifikke nettverk med deling av kompetanse og erfaringar
  5. Samarbeide om tenesteinnovasjon og initiere fellesprosjekt for interesserte kommunar
  6. Legge grunnlag for ein felles strategi med utgangspunkt i eksisterande strategiar og samanfallande fokusområde.
Illustrasjon over måla til Digi Møre og Romsdal

Sjå informasjonsmøte om Digi Møre og Romsdal her:

 

Kontaktperson:Siri Hollingsæter Stene
E-post:siri.hollingsater.stene@kristiansund.kommune.no
Telefon:962 37 956

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.