Fagnettverk

Et av målene i Digi Møre og Romsdal er å samarbeide om kompetanseutvikling gjennom fagspesifikke nettverk og legge til rette for samhandling mellom fagnettverkene. Derfor jobber vi med å kartlegge eksisterende nettverk og ønsker å samordne nettverk innenfor de ulike fagområdene.

Hensikten med dette er å samarbeide om eksempelvis erfaringsutveksling, dokumentdeling, samarbeid om opplæringer, temamøter, webinarer og merkedager m.m. Slik kan vi dra bedre nytte av eksisterende ressurser og hjelpe hverandre til å bli gode på området og styrke Møre og Romsdal. Flere regionale digitaliseringssamarbeid har gjort det samme og rapporterer høy nytteverdi blant deltagerne.

Personvern og informasjonssikkerhet blir et stadig viktigere tema i en hverdag med økt digitalisering, og økt fokus og kunnskap er nødvendig. Derfor jobbes det med å samordne et nettverk på tvers i fylket som skal bidra til økt kompetanse. Ulike ressurser og fagpersoner kobles på nettverket for økt kvalitet og verdiskaping

Formål fagnettverk personvern og informasjonssikkerhet (dokument åpnar seg i ny fane)