Kompetanseløft Digi Møre og Romsdal

Logo: kompetanseløft Digi Møre og Romsdal

Kompetanseløft Digi Møre og Romsdal er et tiltak for å utvikle kompetanse innen digital transformasjon for kommunenes toppledelse, og hele fylket er involvert.

Kompetanseutvikling er et av innsatsområdene i prosjektet Digi Møre og Romsdal. Tiltaket ble initiert for å øke digital kompetanse og modenhet, bidra til felles forståelse og begrepsapparat og gi et godt grunnlag for videre samarbeid innen digitalisering.

Kompetanseløftet skal bidra til å styrke kommunenes digitale modenhet, forstå mulighetene som kommer av den digitale transformasjonen og evner å gjennomføre nødvendig omstilling i egen organisasjon. Dette skal bidra til å sikre at kommunene ikke blir et A og B-lag på digitaliseringsområdet.

Virksomheter som arbeider systematisk med kompetanseutvikling i sin organisasjon får større mulighet til å forsterke sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping.

Informasjon om tiltaket og hvorfor digital transformasjon finner du i presentasjonen nederst på siden. 

I Kompetanseløft Digi Møre og Romsdal benytter vi læringsportalen som du finner her

Dokumenter