Prosjektoversikt

Et av målene i Digi Møre og Romsdal er å dele på gode løsninger gjennom en felles prosjektoversikt slik at vi kan dra nytte av de gode løsningene som allerede eksisterer. På den måten unngår vi å sitte på hver vår tue og gjøre den samme jobben, og heller samarbeide om å løse felles utfordringer.

Derfor jobber vi med å kartlegge og synliggjøre digitaliseringsprosjekter/ tiltak som gir god nytteverdi, og som kan være interessant for flere kommuner å vite om. Hensikten er at vi skal dele på gode løsninger og ha en felles prosjektoversikt for tips og inspirasjon til andre kommuner

Gjennom kartleggingsskjemaet kan kommuner registrere prosjekter eller tiltak som andre kommuner kan ha interesse av å høre om. DU kan når som helst registrere prosjekter. Her finner du kartleggingsskjemaet (lenke åpner i ny fane)

Prosjektene er kategorisert ut i fra fagområder. Ser du et prosjekt eller tiltak du er interessert i eller ønsker å høre mer om, oppfordrer vi deg til å ta kontakte med kontaktpersonen for prosjektet. Registrerte prosjekter legges under aktuelt fagområde for best mulig oversikt. Her finner du oversikt over registrerte prosjekter (lenke åpnes i ny fane)