Nyttårskonferansen

Møre og Romsdal 2025 arrangerte Nyttårskonferansen for tredje gong 13. januar 2021, denne gongen som ein digital konferanse. 

Hovudtema under Nyttårskonferansen 2021:  

  • Korleis kan offentleg og privat sektor samarbeide for å styrke næringslivet i Møre og Romsdal?
  • Berekraftfylket Møre og Romsdal – kva har skjedd sidan lanseringa på Nyttårskonferansen 2020, og kva er vegen vidare?  
  • Kva tar vi med oss av lærdom frå å leie offentleg sektor under pandemien?   

Programmet for konferansen finn du ved å trykke her

 

Nyttårskonferansen

Til Nyttårskonferansen inviterer vi ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS, NAV og Ungdomspanelet.  

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt