Møre og Romsdal 2025

Korleis kan offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal arbeide betre saman til beste for Møre og Romsdal?

Prosjektet Møre og Romsdal 2025 skal bidra til samordna innsats for å styrke regionen. Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider tett med Fylkesmannen, regionale statlege aktørar og kommunar i prosjektet.

For å bidra til eit sterkt Møre og Romsdal i det nye regionlandskapet, arbeider prosjektet for å skape gode møteplassar og for å fasilitere fellessatsingar mellom deltakarane i målgruppa – offentleg sektor i Møre og Romsdal.

illustrasjon MogR2025

Dei siste nyheitene frå prosjektet:

Snarvegar

Kontakt