Eldrerådet

Alderspensjonistar:
Jon Skarvøy, leiarAnne Lise H. Følsvik, nestleiarKari Ristesund
Jakob StrandGerd Misfjord 
Frå fylkestinget
Mellvin Steinsvoll (Ap)Ann Elida Solheim (FrP)

Eldrerådet er eit lovpålagt rådgjevande organ som etter fylkestingsvedtak skal ha 7 medlemer. 5 av medlemene skal vere alderspensjonistar busett i fylket og skal fortrinnsvis veljast etter framlegg frå fylkesomfattande organisasjonar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom pensjonistane.