Eldrerådet

Alderspensjonistar:
Anne Lise H. Følsvik, leiarBengt Gustav Eriksson, nestleiarKari Ristesund, medlem AU
Paula Næss Skår  
Frå fylkestinget 
Mellvin Steinsvoll, ApIngunn Oldervik Golmen, SpKåre Fjørtoft, FrP

Eldrerådet er eit lovpålagt rådgjevande organ som etter fylkestingsvedtak skal ha 7 medlemer. 5 av medlemene skal vere alderspensjonistar busett i fylket og skal fortrinnsvis veljast etter framlegg frå fylkesomfattande organisasjonar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom pensjonistane.