Fylkestrafikktryggingsutvalet

LeiarNestleiar
Iver Nordseth (V)Jack N. Sæther (AP)
Medlemmar  
Kristin M. Sørheim (SP)Monica Molvær (H)Randi W. Frisvoll (KRF)

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) er oppnemnt av samferdselsutvalet. Utvalet har eit spesielt ansvar for å følgje opp vegtrafikklova sin paragraf §40a.

FTU står bak dei handlingsplanane for trafikktrygging som vert laga her i Møre og Romsdal. Det vert laga ein strategiplan for kvar 4-årsperiode så vel som årlege planer. Det er eit godt samarbeid med dei andre trafikktryggingsaktørane i fylket, slik som Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og trafikkskolane.