Plannemnd for byggeprosjekt

LeiarNestleiar
Charles Tøsse (H)Knut Støbakk (Krf)
Medlem
Bjarne Sorfold Elde (Ap)

Plannemnda er fylkeskommunen sitt politiske styringsorgan for programmering, planlegging og gjennomføring av større byggjeprosjekt i samsvar med regelverket for saksgangen i fylkeskommunale byggjeprosjekt.