Rådet for likestilling av funksjonshemma

LeiarNestleiar
Monica Molvær (H)Leif Elde
Bjarne Kvalsvik (UVS)Per Vidar Kjølmoen (AP)
Cine Finstad Austnes (FRP)Sidsel Rykhus (AP)
Erik HusbyAsbjørn Gausdal
Kari Wiik 

 

Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget. Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS.