Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Frå fylkestinget  
Siv Katrin Ulla (Ap), leiarHenrik Stensønes (Sp)Håkon Lykkebø Strand (FrP)
Brukarrepresentantar 
Kai CorneliussenFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Bodil Ø. JacobsenFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Leif Elde, nestleiarSAFO
Svein-Rune JohannessenKS
Tor Steinar MisundNAV

Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget. Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS.