Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker

LeiarNestleiar
Anders Riise, HKristin Marie Sørheim, Sp
Medlem
Jan Steinar Engeli Johansen, FrP
Marit Nerås Krogsæter, Sp
Hege Merethe Gagnat, Ap

Plannemnda er fylkeskommunen sitt politiske styringsorgan for programmering, planlegging og gjennomføring av større bygge- og vegprosjekt i samsvar med regelverket for saksgangen i fylkeskommunale bygge - og vegprosjekt