Yrkesopplæringsnemnda

Leiar
Elin Ous, NHO Møre og Romsdal
Nestleiar
Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal
Medlemmar: 
Hans Olav Mylkebust (FrP)Silje Alise Ness (R)
Bjørnar Dahle
LO i Møre og Romsdal
Iselin Blakkestad
repr. elev/lærling/lærekandidat
Tine Grytnes Laskerud
NHO Møre og Romsdal
Hilde Nauste Myhre
KS
Arne Olsen
YS
Hege Henden
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal
Observatør: 
Kirsti K. Ringdal
NAV Møre og Romsdal