Søk

Filtrer ditt søk

Type innhold

Tema

Viser 1 - 5 av 5 treff på søkeordet «skoleskyss»

Skoleskyss i grunnskole

Skal du bestille skoleskyss for ein skole eller kommune? ... fri skoleskyss dersom du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole.

Skoleskyss i vgs

Søk om skoleskyss etter at du har takka ja til skoleplass. ... skoleskyss på ... fri skoleskyss dersom du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole*. ... Elevar med varig eller kortvarig funksjonshemming, skade eller sjukdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand. 

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebussen

Når skolane startar i neste veke, gir smittevernkrav redusert kapasitet for skoleskyssen. 

Informasjon om kollektivtrafikk

skoleskyss Når alle skolar startar i neste veke, kan det problem med å ... Retten til skoleskyss blir endra av smitteverntiltaka For å overholde anbefalingene om avstand mellom passasjerar, køyrer bussen med redusert kapasitet om bord.

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.