Søk

Filtrer ditt søk

Type innhold

Tema

Viser 1 - 5 av 5 treff på søkeordet «skoleskyss»

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebussen

Når skolane startar i neste veke, gir smittevernkrav redusert kapasitet for skoleskyssen. 

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.  

Informasjon om kollektivtrafikk

skoleskyss Frå 8. juni går skoleskyssen som normalt. Dette må du passe på som passasjer: Dersom du er sjuk eller kan vere smitta skal du ikkje reise med kollektivtrafikk Ikkje reis dersom du ikkje må

Skoleskyss i grunnskole

Skal du bestille skoleskyss for ein skole eller kommune? ... fri skoleskyss dersom du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole.

Skoleskyssen går som normalt

Skoleskyssen går som normalt, men FRAM oppmodar alle elevar som skal ta skolebuss frå måndag om å ta omsyn og følge smittevernreglane.