Søk

Filtrer ditt søk

Type innhold

Tema

Viser 1 - 10 av 10 treff på søkeordet «skoleskyss»

Streik: stans i all skoleskyss i Hustadvika, Midsund og Aukra

Laurdag 26. september blei bussjåførstreiken utvida, og sjåførane i Boreal blei tatt ut i streik. Dette rammar mellom anna skoleskyssen i Hustadvika, Midsund og Aukra.

Skoleskyss i grunnskole

Skal du bestille skoleskyss for ein skole eller kommune? ... fri skoleskyss dersom du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole.

Informasjon om kollektivtrafikk

skoleskyss Frå 8. juni går skoleskyssen som normalt. Dette må du passe på som passasjer: Dersom du er sjuk eller kan vere smitta skal du ikkje reise med kollektivtrafikk Ikkje reis dersom du ikkje må

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebussen

Når skolane startar i neste veke, gir smittevernkrav redusert kapasitet for skoleskyssen. 

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.  

Skoleskyssen går som normalt

Skoleskyssen går som normalt, men FRAM oppmodar alle elevar som skal ta skolebuss frå måndag om å ta omsyn og følge smittevernreglane.

Nye bussruter i Kristiansund og på Averøy

Mandag 17. august gjorde FRAM en større omlegging av bussrutene i Kristiansund og Averøy kommuner som berører mange reisende. Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra kundene våre på

Dette skjer viss streiken blant bussjåførar blir utvida frå 26. september

Etter brot i forhandlingane om bussbransjeavtalen, blei bussjåførar på Austlandet tatt ut i streik frå 20. september. Det er no varsla at streiken blir utvida frå

Busstreiken er over – normal drift frå torsdag ettermiddag

Partane har blitt einige, og busstreiken som har ramma Hustadvika, Midsund og Aukra og avgangar mellom Ålesund og Stryn, er over.

Volda: FRAM endrar køyretrase – ingen ruter via Alida

Fylkesvegavdelinga har gjort ei vurdering av skredrisikoen langs fylkesveg 5896 mellom Berknes og Mork, og med grunnlag i vurderinga blir køyreruta for buss endra. Frå måndag 26.