Siste frå Facebook
Driv du med noko spennande som du treng økonomisk støtte til? Da kan ungdomsmidlane vere noko for deg! 🤩

Les meir på https://mrfylke.no/ungdomsmidlane 🎮🏀🏓 Les meir
Er du mellom 14 og 23 år, og interessert i distriktspolitikk? Da kan Ungdommens distriktspanel kanskje vere noko for deg. 🙋‍♀️🙋‍♂️

Det er Distriktssenteret som oppmodar ungdom i Møre og Romsdal til å søke om å delta i panelet. Søknadsfristen er allereie... Les meir
To av dei rådgivande utvala våre hadde sitt første møte denne veka 😃

Anne Lise H. Følsvik vart valt til leiar i eldrerådet, medan Siv Katrin Ulla vart leiar for rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Oversikt over råd og utval finn du her https://mrfylke.no/politikk
Veit du om ein festival eller eit kulturarrangement som treng økonomisk støtte? 💃🏻🎭🎬📚

Tilskotet gjeld områda kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar og film, samt idrett og fysisk aktivitet. Les meir