Siste frå Facebook
Er du mellom 14 og 23 år, og interessert i distriktspolitikk? Da kan Ungdommens distriktspanel kanskje vere noko for deg. 🙋‍♀️🙋‍♂️

Det er Distriktssenteret som oppmodar ungdom i Møre og Romsdal til å søke om å delta i panelet. Søknadsfristen er allereie... Les meir
To av dei rådgivande utvala våre hadde sitt første møte denne veka 😃

Anne Lise H. Følsvik vart valt til leiar i eldrerådet, medan Siv Katrin Ulla vart leiar for rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Oversikt over råd og utval finn du her https://mrfylke.no/politikk
Veit du om ein festival eller eit kulturarrangement som treng økonomisk støtte? 💃🏻🎭🎬📚

Tilskotet gjeld områda kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar og film, samt idrett og fysisk aktivitet. Les meir
Da er vi klare for dag to av Sjøarealkonferansen. Konferansen kan du følge direkte frå kl. 09.00 ➡️ https://youtu.be/Yj_MWmie49w Les meir