Siste frå Facebook
Har du planar om å søke vidaregåande opplæring neste år? Då må søke innan 3 dagar🙀 Hugs søknadsfristen mandag 2. mars‼️ Les meir her:
https://mrfylke.no/for-deg-som-er-elev-eller-laerling/soeke-vidaregaaande-opplaering
I dag har det vore samling for alle 2. års lærlingar i Kristiansund! Lærlingane har fått nyttig informasjon om mellom anna fagprøva (som ikkje er langt unna), svart arbeid (🚫), pliktar og rettar i arbeidslivet og arbeidssøking✍️👌
Nyttig informasjon som... Les meir
I dag har Møre og Romsdal fylkeskommune saman med Trøndelag fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune vore på besøk hos Samferdselsdepartementet (Norge) for å diskutere overtakinga av dei statlege fiskerihamnene. Her kan... Les meir
– Møre og Romsdal er landets største ferjefylke, og vi treng mykje betre finansiering av ferjene. Mange reisande har ikkje andre alternativ enn ferje, sa Tove-Lise Torve.

I dag har representantar frå Møre og Romsdal, Vestland og Nordland uttalt seg på... Les meir