Siste frå Facebook
Kontrollutvalet har møte i dag kl. 10.00. Møtet kan du følge live på: https://mrfylke.no/streaming
Møteplana finn du her: https://mrfylke.no/kalender/politikk/kontrollutvalet-30.-september
📢 Kjenner du nokon som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i fylket vårt?🎉 No kan du nominere kandidatar til fylkeskulturprisen 2020! 🏆
Prisen kan gå til ein person, gruppe av personar, lag eller organisasjonar. Prisen er på heile 50.000 kroner... Les meir
Den pågåande busstreiken blei i går utvida, og delar av Møre og Romsdal er ramma. Sjåførane som køyrer for Boreal er tatt ut i streik. Dette medfører at det blir stans i busstilbodet i Fræna, Eide, Midsund og Aukra. Det blir også stans i all skoleskyss... Les meir
Korleis endrar pandemien måten vi utviklar byane på i framtida? 🤔 Er by- og næringsutvikling to sider av same sak? 🤑 Og korleis kan vi utvikle byane våre i tråd med FN sine berekraftmål? 🍀🌾
Dette var tema då byutviklarar frå Kristiansund, Molde og Ålesund... Les meir