Tilskot, prisar og stipend

(A) Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidlar
ADA utviklingslab for kunst, ny teknologi og nye medier
15. oktober
Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar – Møremusikarordninga
15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober
BIO Møre og Romsdal - Støtte til bedriftsintern opplæring
30.10.2023
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Fortløpande
Driftstilskot, eittårig – Frivillige organisasjonar og amatørkultur
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
2024
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
2024
Filmstipend
15. februar
Fylkeskulturprisen 2023
15. oktober kvart år
Fylkesprisen Årets bedrift
6. februar 2023
Idrettsstipend 2023
5. mai 2023
Inkludering- og mangfaldsprisen 2022
1. februar
Kulturmiljø i reiseliv – Ein bit av historia
1. november
Kunstnarstipend
1. april
Kystskogmidlar 2023
20.04.2023
Masterstipend
15. mai og 15. november 2023
Miljøprisen
20. oktober 2023
Næringsutvikling og nyskaping i distrikta
Fortløpande
Offentleg - privat samarbeid
Fortløpande
Omstilling Geiranger verdsarvområde med omland
Fortløpande
Opplev heile Møre og Romsdal - heile året (hovudprosjekt)
20.04.2023
Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur
15. april og 1. oktober
Prosjekttilskot til frivillig verksemd
4. mai 2023
Prosjekttilskot til møteplass datakultur
2. juni 2023
Prosjekttilskot til samarbeid i ABM-nettverket i Møre og Romsdal
15. februar
Reiseliv – attraktivitet gjennom berekraft
Fortløpande
Skaparkraft - Fornybar energi
Fortløpande
Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod
Fortløpande
Skaparkraft - Grøne industrielle løft
17. april og 16. oktober
Skaparkraft - Smart teknologi
Fortløpande
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Støtte til breibandutbygging 2023
Søknad om midlar til fysiske trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50)
28. april 2023
Tilskot frå marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
15. september 2023
Tilskot til berekraftig byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i 2023
2. mai 2023
Tilskot til berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal i 2023
2. mai 2023
Tilskot til brannsikring av tette trehusområde
1. november
Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Tilskot til den kulturelle spaserstokken
15. februar
Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Tilskot til fartøyvern
1. november
Tilskot til freda kulturminne i privat eige
1. november
Tilskot til freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
1. november
Tilskot til friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2023
1. juni 2023
Tilskot til friluftslivsaktivitet
1. desember
Tilskot til førehandsundersøkingar
Fortløpande
Tilskot til historiske ferdselsårer – tilrettelegging, skjøtsel og formidling
1. november
Tilskot til integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal - ramma er brukt opp
Ramma er brukt opp
Tilskot til kulturrabatt for ungdom
15. januar
Tilskot til lokale kulturbygg
1. mai
Tilskot til lærebedrifter for kandidatar med ekstra behov
Fortløpande
Tilskot til nye løysingar for redusert energibruk
Fortløpande
Tilskot til regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
1. april 2023
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Tilskot til større idrettsarrangement
1. november
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde
1. desember
Tilskot til verdiskaping innan kulturell og kreativ næring
15. februar
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Utlysingar frå Regionale forskningsfond (RFF) Møre og Romsdal
Utviklingsstipend i tradisjonshandverk
27. juni
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Verdiskapande og berekraftig landbruk
Fortløpande
Årets lærebedrift
31. desember
Årets lærling
10. januar
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.