Konsertstøtte

Møre og Romsdal fylkeskommune kjem ikkje til å krevje tilbake tilskot til kulturarrangement som no blir avlyst på grunn av Koronapandemien.Les meir på denne lenka

 

Tilskotsordninga skal bidra til å stimulere kulturarrangement i fylket.

Skriv ut

 

 Kven kan få tilskot

 

- Kulturarrangement der det profesjonelle og det frivillige musikklivet samarbeider om fremføringane på scenen, og der formidling av musikk er hovudmålet.

- Tilskotsordninga rettar seg til ikkje-kommersielle, økonomisk ansvarlege arrangørar i Møre og Romsdal.

- Alle offentlege arrangement - dvs. arrangement utlyst og tilgjengeleg for allment publikum.

Søknadsfrist:

Søknadsfristar er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.
Søknadane blir behandla fire gongar i året, etter desse fristane: 15.02, 15.05, 15.09, 15.11

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under.