Tilskot til lokale kulturarrangement

Tilskotsordninga skal bidra til å stimulere kulturarrangement i fylket.

Skriv ut

Ordninga gjeld arrangement der frivillige lag og organisasjonar samarbeider med profesjonelle musikarar på scenen om framføringane.

Innan idrett skal tilskota gå til større meisterskap eller cup på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Kven kan søke?

Idretts- og kulturarrangement, bibliotek

Søknadsfrist:

Søknadsfristar er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.
Søknadane blir behandla fire gongar i året, etter desse fristane: 28.02, 15.05, 15.09, 15.11

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under.