Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement

Eittårig og treårig tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement.

Skriv ut

Formål:

  • Gjere kunst og kultur av høg kvalitet tilgjengeleg for flest mogleg.
  • Styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande og ny aktivitet
  • Stimulere til engasjement, mangfald og kvalitet i kunst- og kulturtilbodet i fylket
  • Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktørar, lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Stimulere nye former for formidling
  • Utvide kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet til barn og unge

Kva kan du søke tilskot til?

Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement.

Kven kan søke?

Festivalar og andre kulturarrangement på områda kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar og film, samt idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist:

Neste tildeling for treårige tilskot vil vere frå 2022. Søknadsfrist 01.06.2021. Tildeling av eittårige tilskot for 2020, har søknadsfrist 2. desember 2019.

Korleis søker du:

Du søker via Regionalforvaltning.