Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal gi gode kunst- og kulturprosjekt for eldre og legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Skriv ut

Kva kan du søke tilskot til?

Kommunar kan søke om midlar til kunst og kulturtilbod til eldre.

Pengane skal gå til profesjonelle kunst- og kulturformidling av høg kvalitet innan alle sjangrar som musikk, scenekunst, film, litteratur og visuell kunst. Det skal skje på arenaer der dei eldre er i dagleglivet.

Kommunane får ikkje tilskot til bevertning, investeringar, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Kven kan søke?

Kommunar i Møre og Romsdal. Samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt, regionalt eller nasjonalt er ein føresetnad for tildeling av midlar.

Søknadsfrist

Den 1. november

Korleis søker du:

Påmeldingsfristen er ute.

​​

Dokumenter

Kontakt