Tilskot til freda bygningar og anlegg

Søk tilskot til vedlikehald, istandsettingsarbeid og restaurering av freda bygningar og anlegg.

Skriv ut

Kva kan du søke tilskot til?

Vedlikehald, istandsettingsarbeid og restaurering av freda bygningar og anlegg. 

Kven kan søke?

Private eigarar av kulturminne freda etter Kulturminnelova, private stiftingar, foreiningar/organisasjonar /sameige , frivillige og liknande, samt museum som eig freda bygningar som står på sin opphavlege stad.. 

Søknadsfrist

1. november

Korleis søker du:

Du sender inn søknaden via DIGISAK, Riksantivaren sin søkarportal. Søknadskjemaet blir tilgjengeleg ca. 1. oktober.

Dokumenter