Støtte til forskingsprosjekt

 

 

Skriv ut

Formål:

Støtten skal bidra til fornying og innovasjon i offentleg og privat sektor.

Kva kan du søke tilskot til?

Fornying og innovasjon i næringsliv og offentleg sektor.

Les meir om ordninga på Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Kven kan søke:

Næringsliv og offentleg sektor

Søknadsfrist:

25. september

Korleis søker du:

Bruk søknadsskjema på Regionale forskningsfond Midt-Norge. Sjå lenke under

Kontakt