Støtte til reiselivsutvikling

 

 

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1». Ordninga er knytt til satsinga «Reiseliv, mat og kultur».

Kva kan du søke tilskot til?

Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa. 

Kven kan søke?

Alle relevante aktørar i reiselivsnæringa

Søknadsfrist:

Løpande gjennom året.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

Støtteordninga heiter Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal.

Kontakt