Årets lærebedrift

Skriv ut

Kvart år kårar vi årets lærebedrift i Møre og Romsdal.

Opplæringskontor, lærlingar og andre relevante aktørar med grunnlag/fagleg bakgrunn for å nominere kan sende inn forslag. Juryen vil foreta ei totalvurdering av dei nominerte bedriftene og prisen gis til ei bedrift som har utmerka seg i sitt arbeid med lærlingar.

Kriteria som skal ligge til grunn for tildeling av prisen er:

  • Bedrifta er godkjent lærebedrift i Møre og Romsdal og har lærling eller lærekandidat.
  • Bedrifta har ei positiv utvikling i talet på lærekontraktar eller stabil høg lærlingtettheit over tid.
  • Bedrifta legg til rette for eit godt læring- og arbeidsmiljø.
  • Bedrifta har høg gjennomføringsgrad for lærlingar og lærekandidatar og få hevingar.
  • Bedrifta kvalitetssikrar læreforholdet gjennom dokumentasjon.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Yrkesopplæringsnemnda vurderer forslaga som kjem inn og kårar ein vinnar.

Nominering av årets lærebedrift

Du finn kriteriuma for kåringa lenger oppe på sida.

Kontakt