Årets lærling

Kvart år kårar vi årets lærling i Møre og Romsdal.

Skriv ut

Prøvenemndene sender inn forslag på aktuelle kandidatar til prisen, og desse kriteria blir vektlagt:

  • Ei særs dugeleg gjennomført fag-/sveineprøve der det blir lagt vekt på fagleg kunnskap og ferdigheit utanom det vanlege.
  • Positive eigenskapar som handlag, nøyaktigheit, flid, effektivitet, ressursutnytting og orden. Dette inneber ei heilskapleg vurdering av kandidaten som fagperson.

Utdanningsavdelinga og Yrkesopplæringsnemnda vurderer dei innkomne forslaga og kårar ein vinnar.

Årets lærling får 10 000 kroner, diplom og blomster. Lærebedrifta der lærlingen har vært ansatt får også diplom og blomster.

Det blir lagt ut informasjon i forkant, når det blir opna for å foreslå kandidatar til prisen.