Fylkeskulturprisen 2020

Prisen skal heidre stor innsats for kulturlivet i fylket. 

Skriv ut

Prisen kan gå til ein person, gruppe av personar, lag eller organisasjonar:

  • som høyrer heime i fylket
  • som har sterk tilknyting til fylket
  • som viser evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege
  • som har talent, viser kreativitet og evne til nyskaping 

Prisen skal vere til inspirasjon for aktørar som står sentralt i arbeidet med å halde ved like og vidareutvikle det kulturelle mangfaldet i fylket.

Frist for innmelding av kandidatar er 15. oktober.

Prisen blir delt ut på fylkestinget i desember.

Bruk skjemaet under og meld inn forslag til kandidatar.

Fylkeskulturprisen 2020

Dokumenter

Kontakt