Masterstipend

Fylkeskommunen utlyser årleg stipend til masteroppgåver som bidreg til kunnskapsutvikling om aktuelle problemstillingar i fylket. Ordninga består av hovudtema kultur, kompetanse, næring, berekraft. 

Skriv ut

Masterstipenda er på 25 000 kroner og blir tildelte studentar som skriv ei masteroppgåve som bidreg til kunnskapsbygging om Møre og Romsdal, og som belyser aktuelle problemstillingar i fylket. Masteroppgåva må bli levert våren 2024.

Det er forventa at ein student som mottek stipend skal presentere masteroppgåva si for fylkeskommunen når ho er ferdigstilt og at studenten bidreg med råd og innspel til fylkeskommunen med bakgrunn i oppgåvearbeidet og funn.

Søknadsfrist

15. mai og 15. november

Alle masterstudentar som leverer oppgåve våren 2024 kan søke, men der søknadar er jamne vil vi prioritere studentar med tilknytning til fylket.

Masterstipendordninga er delt inn etter fagområde og utvalde tema under kvart område. Du finn ei oversikt over fagområda lenger nede på sida.

Nokre krav gjeld alle fagområda: 

 • Masteroppgåva skal belyse ei aktuell problemstilling i Møre og Romsdal.
 • Minst ei av einingane i undersøkinga skal  vere lokalisert i Møre og Romsdal. 
 • Fyll inn søknadsskjemaet nedst på sida
  • Når du søker må du velje kva fagområde du søker på.
  • Du kan berre velje å søke innan eit fagområde, men viss oppgåva di ligg mellom to eller fleire fagområde vil fagområda samarbeide når dei skal behandle søknaden.
 • Last opp eit søknadsbrev og ei prosjektskisse

Kva skal søknadsbrevet og prosjektskissa innehalde?

Søknadsbrevet skal vere ei kort beskriving av motivasjonane dine og ein kort presentasjon av korleis oppgåva di skal bidra til å auke kunnskapen om eit aktuelt tema i fylket.

Prosjektskissa skal innehalde ein framdriftsplan, ei kort utgreiing av tema, aktuell teori og ei utgreiing om metodeval, datainnsamling og analyse.

Fylkeskommunen bidreg med:

 • kontor (booking)
 • drøfting knytt til problemstilling
 • tilgang på faglege og personlege nettverk
 • svar på andre aktuelle spørsmål

 

Hovudtema for masterstipendet

Stipenda er delte inn i fagområde. Kvart fagområde har eigne aktuelle tema, og desse blir rullerte årleg. Nokre av fagområda har spesifikke tema, andre er meir opne.

Lenger nede på sida kan du sjå ei oversikt over tidlegare stipendmottakarar, tema og oppgåver.

Å arbeide for eit levende kulturliv i fylket er ei viktig oppgåve for Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi ønsker at innbyggarane skal få oppleve kunst og kultur i nærmiljøet sitt. Dette gjeld særleg barn, ungdom og seniorar.

I Møre og Romsdal brukar vi eit utvida kulturomgrep og har derfor også ansvar for frivilligheit, folkehelse, idrett og friluftsliv i fylket vårt. 

Aktuelle tema: 
 • idrett
 • folkehelse
 • frivillig sektor
 • kunst- og kulturformidling
 • kulturarv
 • kulturelle og kreative næringar
 • likestilling og universell utforming av kulturtilbod
 • spillteknologi og digital formidling av kultur

Tal på stipend: 4 

Kontaktperson: Mona Kristine Fluge

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å utvikle og drifte den vidaregåande opplæringa for ungdom og vaksne. Opplæringa skal vere tilpassa behova til den enkelte, men også behova i arbeidslivet på kort og lang sikt.

På næringsområdet har vi også ansvar for å stimulere til attraktivitet og nyskaping i arbeids- og næringslivet. Dette gjer vi gjennom små og store utviklingsprosjekt, tilskot og rådgiving. Vi har også ei stadig viktigare rolle i arbeidet med å sikre at naturressursane våre blir forvalta på ein måte som er både berekraftig og verdiskapande. 

Aktuelle tema på kompetanseområdet
 • profesjonsutvikling i vidaregåande opplæring
 • overgangar til og frå vidaregåande opplæring
 • skolefråvær i vidaregåande opplæring
 • utvikling i vidaregåande opplæring
 • ungt utanforskap
Aktuelle tema på næringsområdet
 • sirkulærøkonomi
 • industriell symbiose
 • forvalting av offentlege tilskot og verkemiddel
 • fornybar energiproduksjon
 • energieffektivisering
 • entreprenørskap

Tal på stipend: 4

Kontaktperson: Øyvind Tveten

Møre og Romsdal ønsker å ta ei tydeleg rolle i å utvikle eit berekraftig samfunn for framtida, og jobber for å bli eit leiande berekraftfylke i Norge.

Som ein del av denne innsatsen utviklar og driv Møre og Romsdal fylkeskommune fleire tverrfaglege, regionale utviklingsprosjekt i tråd med fylkesplanen, som Møre og Romsdal 2025 - med Berekraftfylket-prosjektet, Campus Kristiansund, Program for berekraftig by- og tettstadutvikling og United Cities Internship Program. Ein fellesnemnar for prosjekta er at dei krev godt samarbeid mellom aktørane i regionen; kommunar, næringsliv, universitetet og høgskulane, forskningsmiljø og organisasjonslivet.

Aktuelle tema

 • Komplekse samfunnsutfordringar
 • Sirkulær samfunnsutvikling
 • Ungt utanforskap
 • Berekraftig byutvikling, inkl. Campus Kristiansund

Antall stipend: 4

Kontaktperson: Oddny Wiggen

Fram til 2023 har masterstipendet berre vore for oppgåver innan kulturområdet. Alle oppgåvene før 2023 har derfor hatt kultur som tema. 

MottakarTema for oppgåvaOrdning
Nicolò Oreste Pinciroli VagoBruk av kunstig intelligens til å klassifisere symbol og helgenar i religiøse kunstverkKultur
Per Andre Munkeby FenneUndersøking av kva faktorar som bidreg til  at enkelte norske idrettslag jamnleg utvikler gode idrettsutøverarKultur
Silje Vedvik Regional tilrettelegging av toppidrett for utøvarar i videregåande skole Kultur
Fredrik Hope Språkpolitisk praksis i dei norske folkebibliotekaKultur
Kristin Ersdal Edland Spinnehjul i middelalderens Norge: husflidsprodukt eller handelsvare? Produksjon av spinnehjul i middelalderens NorgeKultur
Peder BlomvikBruk av nye teknologiar for å skape virtuelle opplevingar innan kulturarvKultur
Rosemina AzadUniversell utforming av offentlige områder i ÅlesundKultur

Søk her: 

Masterstipend 2023

Kontaktinformasjon

Informasjon om oppgåva di

Om du er usikker på kva ordning du skal velje, skriv det gjerne i neste spørsmål.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.