Masterstipend innan kultur

For å realisere målet om ein kunnskapsbasert kulturpolitikk lyser vi ut fire stipend à 25 000 kroner til masteroppgåver med tema innan idrett, folkehelse, kulturarv og allmennkultur som frivilligheit, kunst og kulturformidling, likestilling, spillteknologi og digital formidling av kultur.

Skriv ut

Avgjersler innan kulturområdet skal vere kunnskaps- og forskingsbasert. Å hente inn ny kunnskap gjennom forsking er ein viktig del av ein kunnskapsbasert praksis. Det er eit mål å legge til rette for forsking og kompetanseutvikling på kulturfeltet og sikre tilfanget av relevant statistikk av høg kvalitet.

Masterstipenda vil bli tildelt studentar som skriv masteroppgåver som kan bidra til kunnskapsbygging om kulturlivet i Møre og Romsdal, og som belyser aktuelle problemstillingar i fylket. Det er ei forventing at studentane som mottek stipend presenterer masteroppgåva si for kulturavdelinga i etterkant av innlevering og bidreg med råd og innspel til kulturavdelinga basert på sitt arbeid. Masteroppgåva må leverast våren 2023.

Tema for masteroppgåvene kan vere:

 • Idrett
 • Folkehelse
 • Allmennkultur, t.d. frivillig sektor, kunst- og kulturformidling, etc.
 • Kulturarv
 • Kulturelle og kreative næringar
 • Likestilling
 • Spillteknologi og digital formidling av kultur

Kven kan søke?

 • Masterstudentar høgskolar og universitet i Møre og Romsdal 
 • Masterstudentar som kjem frå fylket kan søke sjølv om dei studerer ved universitet eller høgskole utanfor fylket

Stipendet gjeld for studentar som skal levere masteroppgåve våren 2023. 

MottakarTema for oppgåva
Nicolò Oreste Pinciroli VagoBruk av kunstig intelligens til å klassifisere symbol og helgenar i religiøse kunstverk
Per Andre Munkeby FenneUndersøking av kva faktorar som bidreg til  at enkelte norske idrettslag jamnleg utvikler gode idrettsutøverar
Silje Vedvik Regional tilrettelegging av toppidrett for utøvarar i videregåande skole 
Fredrik Hope Språkpolitisk praksis i dei norske folkebiblioteka
Kristin Ersdal Edland Spinnehjul i middelalderens Norge: husflidsprodukt eller handelsvare? Produksjon av spinnehjul i middelalderens Norge
Peder BlomvikBruk av nye teknologiar for å skape virtuelle opplevingar innan kulturarv
Rosemina AzadUniversell utforming av offentlige områder i Ålesund

Korleis søker eg?  

 • Fyll inn søknadsskjemaet under med kontaktinformasjon og ei kort beskriving av oppgåva.
 • Last opp søknadsbrev og prosjektskisse.

Kva skal søknadsbrevet og prosjektskissa innehalde?

Søknadsbrevet skal vere ein kort beskriving av din motivasjon og ein kort presentasjon av korleis din oppgåve kan bidra til å auke kunnskapen om ulike tema innanfor kulturfeltet regionalt og nasjonalt.

Prosjektskissa skal innehalde ein framdriftsplan for oppgåva, ei kort utgreiing av tema, aktuell teori og korleis du tenker å gjennomføre datainnsamling og analyse.

Søknadsfrist

15. november

Kva kan fylkeskommunen bidra med?

Fylkeskommunen kan stille med kontor (booking), vere sparringspartnar i utforming av problemstilling og svare på andre aktuelle spørsmål.

Dersom du lurer på noko angåande søknaden, ta kontakt med Mona Fluge, kulturanalytikar. Sjå kontaktinformasjon under.

Fyll inn søknad her:

Masterstipend kultur 2023

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.