Utviklingsstipend i tradisjonshandverk

Stipendet skal fremme utvikling i tradisjonshandverk innan bygningsvern og fartøyvern i Møre og Romsdal.

Skriv ut

Stipendet skal skape stoltheit og merksemd om den sentrale rolla tradisjonsberande handverkarar har i å ta vare på kulturminne og vidareføra den immaterielle kulturarven i Møre og Romsdal til framtidas generasjonar. 

Stipendet er på 50 000 kroner.

Søknadsfrist

I 2022 er søknadsfristen 27. juni.

Formålet med stipendet er å auke kompetansen innan antikvarisk restaurering og ivaretaking av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre handverkstradisjonar.

Profesjonelle handverkarar som arbeider med eller ønsker å fordjupe seg i tradisjonelle handverksfag innan bygnings- og fartøyvern. Søkar må bu og ha sitt virke i Møre og Romsdal fylke. 

Dette inkluderer profesjonelle handverkarar som arbeider med:

  • tradisjonshandverk
  • verktøymaking knytt til eldre handverksteknikkar 
  • dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innan bygnings- og fartøyvern
  • kortreist materialproduksjon 

Det er krav om minimum fullført vidaregåande opplæring med fagbrev/sveinebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring. Berre enkeltpersonar kan søke. 

Kompetansebygging av tradisjonshandverkarar i konkurranseutsette handverksbedrifter vil bli prioritert, men museumshandverkarar tilsett i regionmusea har også moglegheit til å søke. 

Stipendet skal gi profesjonelle handverkar moglegheit til utvikling gjennom kompetansehevande tiltak. Stipendet kan for eksempel brukast til dokumentasjon av eldre handverksteknikkar eller dekking av utgifter knytt til utprøving av teknikkar,  opplæring/hospitering eller kursing, inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. 

Det blir ikkje gitt stipend til gjennomføring av offentleg godkjent utdanning som gir rett til studielån.

Stipend vil bli prioritert til tradisjonshandverkarar som vil bruke stipendet i samanheng med konkrete istandsettingstiltak på verna eller freda kulturminne. I tillegg blir følgande vektlagt: 

  • Søkarar som er tidleg i karrieren  
  • Fagleg kompetanse og engasjement   
  • Dokumentert evne til å arbeide målretta over tid 
  • Deling av kunnskap og kompetanse med andre 
  • Ivaretaking av tradisjonelle handverkstradisjonar og kulturarv 

Fyll inn søknadsskjemaet under med informasjon om søkar og ei skildring av kva stipendet skal brukast til, og når stipendperioden er tenkt gjennomført. Legg ved bilete, lyd- og/eller videofiler, viss dette er relevant. 

Stipendet må brukast innan utgangen av 2023, og etter gjennomført stipendperiode må det innan 3 månadar sendast inn ein rapport. Rapporten skal vise korleis stipendet er brukt og kva slags resultat mottakaren har oppnådd i perioden. 

Stipendet kan krevjast tilbakebetalt om stipendmottakar ikkje kan dokumentere at tiltaket er gjennomført i samsvar med søknad og vilkår gitt i tildelingsbrevet. 

Søknadsskjema

Når søknadsskjemaet er ope kan du fylle inn søknad her:

Utviklingsstipend i tradisjonshandverk
Til dømes bilete, lyd eller videofiler

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.