Driftstilskot, treårig – Regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024

Skriv ut

Treårig driftstilskot for regionale festivalar og kulturarrangement for perioden 2022–2024 opnar for nye søknadar 20. september og har søknadsfrist 1. november 2021. Vi vil kome tilbake med meir informasjon om ordninga etter sommarferien.

Kontakt