Driftstilskot eittårig

Driftstilskot til frivillige organisasjonar/amatørkultur er først og fremst retta mot regionale organisasjonar/fylkesledd.

Skriv ut

Formål:

Å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

Kva kan du søke tilskot til?

Du kan søke om driftstilskot til organisasjonen/amatørkultur.

Kven kan søke?

Regionale ledd av frivillige organisasjonar som har etablert fylkes- eller krinsledd i Møre og Romsdal med aktivitet i minst fem kommunar i fylket.

Søknadsfrist:

  1. april

Korleis søker du?

Du søker via Regionalforvaltning

Kontakt