Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod

Tilskotet skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstenester som støttar opp under og realisera måla i samhandlingsreforma og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, førebygge sjukdom, bidra til meistring av sjukdom og til betra bruk av ressursar i den samla innsatsen i helse- og omsorgstenestene.

Skriv ut

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4).

Med atterhald om endringar i statsbudsjettet er ramma 2 190 000 kroner for Møre og Romsdal.

Søknadsfrist

15. februar 2023

Formålet med ordninga er å stimulere kommunane til etablering og vidare utvikling av frisklivs-, lærings- og meistringstilbod som bidreg til å fremje helse og livskvalitet, førebygge sjukdom, tidleg intervensjon, og til at brukarane lærer å meistre livet med sjukdom.

Målgruppa er personar som har økt risiko for eller har utvikla samansette helseplagar og kronisk sjukdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager.

Kommunane i Møre og Romsdal

Du kan søke om tilskot til etablering og vidareutvikling av kommunale frisklivs-, meistring og læringstiltak.

Når støtteordninga er open kan du søke støtte elektronisk i søknadsboksen under. 

Søknaden skal sendes elektronisk og innehalde underskrift av rådmann eller den som har mynde.

Sjå nedst på sida for mal for prosjektsøknad.

Søknaden skal leggast ved som vedlegg i søknadsboksen under. 

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet skal behandle saka i møtet sitt i mars 2023.

Det er dei gjeldande retningslinjene og styrande dokument som ligg til grunn for vurderingar av søknader og prioritering av tiltak som skal få støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi anbefaler at du set deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

I søknaden må det komme tydeleg fram korleis tildelingskriteria i regelverket, pkt. 7 (lenke opnast i ny fane) blir oppfylt.

Kommunar som fekk tildelt midlar i 2022 skal rapportere til Møre og Romsdal fylkeskommune innan 31. mars 2023. Mal for rapportering skal då brukast. 

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova.

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande. 

Det skal òg komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.