Tilskot til friluftslivstiltak

Søk tilskot til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turar, friluftsleirer, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktivitetar.

Skriv ut

Formålet med ordninga er å medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Kven kan søke?

Frivillige organisasjonar som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistera) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmande tiltak for friluftsliv.

Kva kan du søke tilskot til?

Hovudsakleg friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turar, friluftsleirar, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Søknadsfrist

1. februar

Korleis søker du støtte?

Når ordninga er open kan du søke støtte via Miljødirektoratet, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

Kontakt