Tilskot til førehandsundersøkingar

Innafor ei fast årleg budsjettramme fordeler fylkeskommunen støtte på inntil 5000 kroner inkludert mva. til utarbeiding av grunnlagsdokumentasjon for å sikre prioriterte kulturmiljøverdiar.

Skriv ut

Søknadsfrist

Vi behandlar søknader fortløpande så langt det er midlar på budsjettet.

Føremålet med ordninga er å gi hjelp ved oppstart når viktige kulturminner skal settast i stand eller ombyggast. Fylkeskommunen ønsker at denne støtta skal vere med å sikre at prosjektet startar opp i eit rett spor. Det er viktig at eventuelle søknader om tilskot til sjølve vedlikehalds- og istandsettingsarbeida bygger på rett forståing og kunnskap om kulturarvverdiane.

Private eigarar, sogelag, venneforeiningar og liknande kan søke støtte.

 

  • Du kan søke tilskot som eit bidrag til å få utført ein tilstandsrapport med tiltaksplan og kostnadsoverslag for eit konkret kulturminne. Det er då ein føresetnad at det er ein restaureringskyndig handverkar som står for arbeidet.
  • Det er mogleg å søke tilskot til engasjement av ein dyktig arkitekt i nokre timar for å utgreie eit kulturminne/kulturmiljø sitt potensiale for ny bruk og bygningsmessige endringar innafor rammene av godt vern.

Fylkeskommunen skal ha moglegheit til å godkjenne den handverkaren eller arkitekten som blir engasjert til arbeidet.

Det gis ikkje tilskot i etterkant av utført arbeid.

Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema nedst på sida.

Dersom du har fått lovnad om støtte og skal be om utbetaling, må du legge ved rapporten og eventuelt teikningsmateriale frå handverkar/arkitekt i lag med kopi av faktura som dokumenterer kostnaden. Merk oppmodinga om utbetaling med prosjektnummeret vårt 1497.

Tilskotet kan ikkje overførast frå eit år til det neste. Dersom midlane ikkje blir brukt i det året tilskotet blir tildelt, blir dei trekte tilbake. Du må sende oss oppmoding om utbetaling innan utgangen av desember.

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg

Kontaktinformasjon for eigar/søkjar

Identifikasjon av kulturminnet

Typenemning til dømes naust, sel, kai, oppgi også gjerne "eigennamn" på kulturminnet

Bakgrunn for søknaden

Spør gjerne kommunen om dette
Fylkeskommunen kan gi råd om du ikkje veit
Legg gjerne ved foto av det aktuelle kulturminnet og kartutsnitt som gjer det lett for oss å orientere oss på staden

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.