Tilskot til freda kulturminne i privat eige

Formålet med tilskotsordninga er å bevare freda kulturminne og kulturmiljø i privat eige, og å bidra til at slike blir sett i stand etter antikvariske retningslinjer.

Skriv ut

Gjennom tilskotet skal freda kulturminne og kulturmiljø setjast i stand som eit grunnlag for ivaretaking av kjeldeverdi, opplevingsverdi, bruk og verdiskaping. Tilskota blir gitt frå statsbudsjettet for 2024, kapittel 1429 post 71.

Søknadsfrist

1. november

Tilskot kan gis til private eigarar og forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø som er freda, midlertidig freda eller der fredingssak er under behandling.

Tilskotet skal dekke meirkostnader, heilt eller delvis, i samband med:

  • istandsetting
  • vedlikehald
  • antikvarisk sikring
  • konservering av fast inventar
  • skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø

Tilskotsmottakaren kan bruke 10–15 prosent av tilskotet til prosjektleiing eller prosjektoppfølging forbunde med tiltak det blir gitt tilskot til.

Det blir ikkje gitt tilskot til teknisk standardheving.

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1. oktober. Når ordninga er open kan du søke støtte via Digisak, Kulturminneforvaltningas søkarportal. Sjå lenke til Digisak under.

Merk: Digisak fungerer ikkje med Internet Explorer. Vi anbefaler deg å bruke ein anna nettlesar, for eksempel Edge eller Google Chrome.

Kulturminne som inneber særleg tyngande vedlikehalds- og istandsettingsoppgåver for eigaren, samt bygg og anlegg der store kulturminneverdiar står i fare for å gå tapt, blir prioritert. Det same gjeld kulturminne som er tilgjengelege for publikum, oppleving og formidling.

Søknaden skal sendes elektronisk via Digisak og innehalde:
  • skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete og detaljbilete) 
  • tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket 
  • spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar 
  • spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar 
  • finansieringsplan
Krav til eigendel:

Tilskotet skal som hovudregel ikkje overstige 50 prosent av totalkostnaden i det enkelte prosjektet. Unntak frå dette må vurderast i lys av verdien til kulturmiljøet, nytten av kulturmiljøet og om det ligg føre eit særleg stort vedlikehaldsansvar i forhold til nytten.

Krav til handverkarane:

Prosjekterande og utførande føretak skal opplyse om formell kompetanse og referanseprosjekt med kontaktinformasjon. Handverkarane skal ha fagskulepoeng eller studiepoeng innan praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarande realkompetanse. Generelt skal det stillast krav til at handverkarane har delteke i minst tre prosjekt tidlegare med tilsvarande arbeidsoppgåver.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.