(A) Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidlar

Kompetanse og næringsavdelinga forvaltar støtteordningar med ulike formål innan samfunns- og næringsutvikling. Dette omfattar: 

 • Statlege ordningar for regional utvikling, der dei økonomiske rammene kjem frå Statsbudsjettet og blir gitt som oppdrag frå departement eller direktorat
 • Fylkeskommunale ordningar, der dei økonomiske rammene er vedtatt i fylkeskommunen sin økonomiplan  
Skriv ut

Detaljerte formål og vilkår er definert for den enkelte støtteordning, men for alle ordningane gjeld følgande prinsipp: 

 • Tilskot skal nyttast til tidsavgrensa utviklingsprosjekt, ikkje til drift og vedlikehald av ein organisasjon, eit tilbod eller av infrastruktur. Tilskotet frå fylkeskommunen skal vere avgjerande for at prosjektet blir gjennomført.
 • Det vert ikkje gitt støtte til allereie gjennomført aktivitet
 • Fylkeskommunedirektøren har mynde til å behandle søknader om inntil 500 000 kroner i tilskot. Større søknader enn dette, og saker av prinsipiell betydning vert behandla av Kultur-, næring- og kompetanseutvalet.
 • Alle støtteordningar skal kunngjerast på mrfylke.no og søknader skal leverast i søkeportalen www.regionalforvaltning.no
 • Alle prosjekt må innehalde eigeninnsats frå søkar. Normalt er tilskot frå fylkeskommunen avgrensa til maksimalt 50 prosent av totalkostnad, og timepris for søkjar sin eigeninnsats følgjer Innovasjon Norge sine satsar. Dette kan avvikast, anten som eit særvilkår i ei støtteordning, eller etter særleg grunngjeving i enkeltsaker. 
 • Alle ordningar og søknader vert vurdert opp mot statstøtteregelverket som følgjer av EØS-avtalen.
 • Alle søknader og all saksbehandling blir arkivert og er offentleg.  

Ved vurdering av søknaden vert det lagt vekt på:

 • I kva grad prosjektet bidrar til å nå måla og fyller vilkåra for den utlyste ordninga
 • Søkar si gjennomføringsevne, kompetanse og metodikk
 • Realisme i prosjektplan og kostnadsoverslag
 • At prosjektet heng saman med eller støttar opp under andre utviklingsprosessar
 • At prosjektet bidrar til å skape varig endring 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.