Offentleg - privat samarbeid

Skriv ut

Formål  

Ordninga skal bidra til å betre samhandlinga mellom bedrift, kommune og verkemiddelapparatet og gi gründerar/oppstartselskap som rettar seg mot offentleg sektor betre moglegheiter for å lukkast med prosjektidéane og gi offentleg sektor betre løysingar enn det som er tilgjengeleg i dagens marknad. Ordninga skal særleg mobilisere til samarbeid med oppstartselskap, men dette er ikkje eit krav.

Ordninga støttar særleg opp om mål for verdiskapingsfylket; Møre og Romsdal skal ha eit internasjonalt leiande næringsliv og innovativ offentleg sektor.

Kven kan søke  

Kommunar i Møre og Romsdal.   

Vilkår - Kva kan det søkast støtte til?

Prosjekta som får støtte skal bidra til offentleg-privat samarbeid for å løyse utfordringar i kommunal sektor. Prosjekt som bidrar til berekraftige løysingar blir prioritert, og då særleg utfordringar som har utgangspunkt i berekraftkartlegginga som er gjennomført i regionen.

Tilskotet skal dekke kostnadar leverandøren har knytt til utvikling av løysinga i kommunen, inkludert eventuelle kostnader knytt til rådgiving frå inkubatormiljø.

Kommunane må stille med eigeninnsats og må sette av tid og ressursar til utviklingsløpet.  Kommunen vil i prosjektet vere utviklingspartner saman med valt leverandør.

Støttebeløp

Maksimalt 450 000 kroner per prosjekt

Evalueringskriterium

  • Prosjektet må ha ein tydeleg eigar og vere godt forankra internt  i kommunen
  • Prosjektet må la seg gjennomføre innan rammene for ordninga
  • Søkar må synleggjere korleis prosjektet tek omsyn til FN sine berekraftmål
  • Regional relevans, dvs. kor godt prosjektet treff behova i kommunar i Møre og Romsdal
  • Fylkeskommunen vil prioritere søknadar der fleire kommunar samarbeider
  • Prosjektorganisering og gjennomføringsevne 

Dersom det er behov for å unnta samarbeidet for kunngjeringsplikta, må dette skje i tråd med med forskrift om offentlige anskaffingar gjennom FoU-unntaket (§ 2-5). 

Søkeportal

Søk på ordninga "Offentleg/privat samarbeid" i søkeportalen regionalforvaltning.no  

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.