Støtte til forskingsprosjekt (kvalifiseringsstøtte)

 

 

Skriv ut

Formål:

Styrke forsknings- og innovasjonsevna til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøa.

Kven kan søke:

Næringsliv og kommunal sektor

Søknadsfrist:

Løpande.

Korleis søker du:

Bruk søknadsskjema på Regionale forskningsfond Midt-Norge. Sjå lenke under

Kva kan du søke tilskot til?

Heile utlysingsteksten og informasjon om søknad finn du på Regionale forskningsfond Møre og Romsdal.

 

Kontakt