Støtte til næringsklyngeprosjekt

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal støtte opp om strategiske samarbeidsprosjekt mellom klyngene, og samarbeidsprosjekt mellom klyngene og akademia. Ordninga  omfattar også forprosjekt for nye nettverk og klynger.

Kva kan du søke tilskot til?

Støtta skal gå til tilretteleggande tiltak, og ikkje direkte bedriftsretta tiltak. Prosjekta frå eksisterande klynger må vere forankra i eigen strategi eller i søknaden.

Kven kan søke?

Klyngene i Møre og Romsdal som er med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og nye miljø som ønsker å etablere nye nettverk og klynger. 

Søknadsfrist:

Løpande gjennom året

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

Støtteordninga heiter 'Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal'.

Kontakt