Tilskot til nye løysingar for redusert energibruk

Skriv ut

Formål

Det er underskot på elektrisk kraft i Møre og Romsdal. Reduksjon i energibruken vil bidra til å rette opp kraftbalansen, som er viktig for å realisere ny næringsaktivitet.  

Målgruppe - Kven kan søke? 

Kommunar, innovasjonsmiljø, utdanningsinstitusjonar, forskingsmiljø eller bedriftskonsortium i Møre og Romsdal.  

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til? 

Utgreiingar, forstudie eller forprosjekt som kan bidra til nye løysingar for redusert energibruk, i offentleg sektor eller i næringsverksemd.  

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til? 

 • Prosjekt i regi av enkeltbedrifter eller privatpersonar
 • Ordinær drift, vedlikehold og investering
 • Ordninga skal ikkje konkurrere med andre offentlege støtteordningar 

Generelle vilkår

 • Du kan søke om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift.
 • Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført.
 • Vi støttar ikkje aktivitetar som alt er starta eller gjennomført.
 • Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats skal prisast til 1,2 promille av årsløn, men maksimalt 700 kroner per time.
 • Søkar må opplyse om ein har mottatt anna offentleg støtte dei  siste tre åra. Søknaden vert vurdert etter statstøtteregelverket.
 • Søknad og saksbehandling er offentleg og blir arkivert.

Evalueringskriterium: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden? 

 • Prosjektet må ha ein tydeleg eigar
 • Prosjektet må la seg gjennomføre innan rammene for ordninga
 • Søknadar der fleire organisasjonar samarbeider – synergieffektar
 • Prosjektorganisering og gjennomføringsevne   

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.